Best4Metal

Antikorozní nátěr

Iron Icon

testován dle normy CSN EN ISO 12944-6 a v prostředí typu C3 má životnost 15 let a více.

Metal profile angle in packs at the warehouse of metal products

Základní InformaceBest4Metal je ochranný antikorozní nátěr, který je založena chemické reakci umožňující pevnou vazbu s ošetřovaným povrchem.


Tímto spojením vznikne kompaktní homogenní materiál poskytující stabilní ochranu proti korozi.


Výrobek je testován dle normy ČSN EN ISO 12944-6 a v prostředí typu C3 má životnost 15 let a více.

certificate gradient icon
Grayscale Photography of Metal Cutout Wall

Funkce výrobku

Best4metal lze použít jak na nový,

čistý povrch (železo, ocel, hliník, měď,

zinek, bronz apod.), tak na povrch již

zkorodovaný, včetně patinujících ocelí

Atmofix a Cor-Ten, kde je Best4metal

schopen díky probíhající chemické reakci a nadbytku účinné složky v sobě korozi stabilizovat.

Steel rebars
construction steel
Copper pipes

Ošetří již zkorodovaný i korozí

nepoškozený materiál

Rusted Metal Surface

barva pigmentu

červeno hnědá

Aplikace

Best4Metal díky svému chemickému sloučení s podkladem poskytuje

výjimečné podmínky zvyšující přilnavost všech běžně dostupných vrchních nátěrů,

včetně nanášení práškových barev apod. Aplikaci Best4Metal lze provádět stříkáním, nanášením štětcem, nebo máčením.

Jedinečná výhoda aplikace spočívá v jednoduchosti,

před použitím výrobku stačí pouze nahrubo očištěný povrch

Car Painting Spray Gun Icon Illustration

Při ohybu nebo částečnému natažení

ošetřeného povrchu nedochází k narušení

a praskání povrchové úpravy, jako u běžných

barev. Při mechanickém poškození

ošetřeného povrchu, je ošetřený povrch,

z důvodu nadbytku účinných složek, toto

poškození schopen ošetřit sám. V žádném

případě však nedochází ke vzniku koroze

v okolí poškození a k podkorodování, šířícímu

se od oblasti poškození jako k tomu

dochází u ošetření na bázi přilnavosti povrchů

(adheze a koheze) vytvořených barvou,

žárovým anebo galvanickým zinkováním.


Flexibilita a odolnost vůči mechanickému poškození

Flexibility Icon


Předmětné poškození lze jednoduše v místě poškození, následnou aplikací nátěru Best4Metal a použitého vrchního nátěru, opětovně ošetřit. Při testování povrchu ošetřeného nátěrem, tento povrch nadmíru

odolával tryskání abrazivem pod vysokým

tlakem (pískování).

Resilience Icon

Nátěr je tepelně odolný do

300°C. Při aplikaci komaxitu,

která probíhá vypalováním při

teplotě min. 220°C, nátěr

zachovává všechny své

ochranné vlastnosti a

zabezpečuje výbornou přilnavost

práškových barev i v dosud

problémových místech, jako jsou

sváry, rohy a hrany

ošetřovaných povrchů.

Teplota a odolnost

Temperature

Vydatnost a doba zasychání

Spotřeba nátěru ,Váha, Statika

1l nátěru Best4Metal pokryje

plochu cca 10 m2, nátěrem o síle

cca 40 µm. Doporučená doba

schnutí při teplotě nad 5 °C je 24

hodin. Při vyšší teplotě okolí, nebo

použitím sušícího zařízení může

být tato doba zkrácena na cca 30

minut doporučená doba ovšem

zůstává 24 hodin.

Aplikací nátěru Best4Metal vznikne na

povrchu film o síle cca 40 µm. Antikorozní

ochranný nátěr muže být přetřen vrchní

barvou o síle pouze 80 µm. Druhou vrstvou

nátěrového systému může být běžná barva

dle individuálních požadavků. Finální

nátěrový systém je proto mnohem tenčí a

jeho váha nižší téměř o polovinu čímž se

snižuje spotřeba nátěrových materiálů,

konstrukce jsou méně zatěžovány a staticky

stabilnější.

Paint Can Icon
Sandglass Timer Icon
weight

Ropné věžě

Možnosti využití:

Historické památky

Mostní konstrukce

Letecký průmysl

Eiffel Tower
Gray Bridge Beside High Rise Buildings

Ploty

Drážní průmysl

Lodní průmysl

Energetický průmysl

Silhouette of Electric Towers during Sunset

Neváhejte nás kontaktovat

Jan Sander

Mobile Phone Icon
mails  letter  envelope  mail

Telefon:

731 888 734

Email

info@best4metal.cz